Gdzie szukać pomocy?

Gdy dzieje się coś złego, gdy ktoś Cię molestuje (lub jesteś świadkiem molestowania innej osoby) może wydawać się, że jesteś zupełnie sama/ sam i nikt nie jest w stanie pomóc Ci w tej sytuacji. Pamiętaj jednak, że możesz – i powinnaś/ powinieneś szukać pomocy. Poniżej znajdziesz kilka przydatnych informacji i adresów.

 

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE “NIEBIESKA LINIA

 • Telefon dla ofiar: (22) 668 70 00 – telefon czynny w dni powszednie w godzinach 14.00 – 22.00
  e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl
 • Dyżur prawny pod ww. numerem odbywa się w poniedziałki i środy w godz.: 18.00 – 22.00
  e-mail: prawnicy@niebieskalinia.pl
 • Poradnia dla ofiar przemocy w rodzinie z Warszawy i okolic:
  02-121 Warszawa
  ul. Korotyńskiego 13
  tel. (22) 824 25 01, 823 96 64
  e-mail: poradnia@niebieskalinia.pl

 

WYSZUKIWARKA INSTYTUCJI POMOCOWYCH NA STRONIE POROZUMIENIA NIEBIESKA LINIA -> tutaj

Uwaga: wyszukiwanie po nazwie instytucji, ale można też wybrać z rozwijanego menu typ problemu, np. “przemoc”, “przemoc seksualna”. Opcja wyboru miasta i województwa oraz szukania instytucji czynnych 24h/doba.

 

BAZA ADRESÓW OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ NA STRONIE POLITYKA SPOŁECZNA MPiPS -> tutaj

Uwaga: wyszukiwanie województwami (lista lub mapa).

 

WYSZUKIWARKA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH -> tutaj

Uwaga: wyszukiwanie po nazwie organizacji, miejscowości i województwie. Rada: wystarczy wpisać w zakładkę CO? termin “przemoc” i zawęzić go do wybranej miejscowości i województwa, by uzyskać listę organizacji.

 

FUNDACJA CENTRUM PRAW KOBIET

 • Całodobowy telefon interwencyjny dla kobiet – ofiar przemocy: 600 07 07 17
 • Oddział w Warszawie
  ul. Wilcza 60 lok. 19
  00-679 Warszawa
  tel./faks: (022) 652 01 17
  e-mail: temida@cpk.org.pl
 • Oddział w Gdańsku
  ul. Gen. De Gaulle’a 1b/15
  80-261 Gdańsk
  tel. (058) 341 79 15
  e-mail: cpk_gdansk@cpk.org.pl
 • Oddział w Łodzi
  ul. Piotrkowska 115
  90-430 Łódż
  tel. (042) 633 34 04
  e-mail: cpk@cpk.lodz.pl
 • Oddział we Wrocławiu
  ul.Ruska46 B, pokój 208
  50-079 Wrocław
  tel. (0-71) 358-08-74
  e-mail: cpk.wroclaw@neostrada.pl

 

CENTRUM PRAW KOBIET

e-mail: temida@medianet.com.pl

 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA ANTYDYSKRYMINACYJNEGO

Nowa inicjatywa Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA) i Stowarzyszenia Interwencji Prawnej (SIP). Niestety, tylko dla mieszkańców i mieszkanek Warszawy.

 • Dyżury prawników PTPA (porady w sprawach o dyskryminację ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową, niepełnosprawność, przynależność do związków zawodowych): poniedziałki, środy i piątki w godzinach 9-15.00, w siedzibie PTPA, ul. Gałczyńskiego 7/6, 00-362, Warszawa.
  Zapisy na dyżury: tel. (22) 498 15 26 lub e-mail: maszprawo@ptpa.org.pl
 • Dyżury prawnika SIP (porady w sprawach o dyskryminację ze względu na pochodzenie etniczne, rasę, narodowość, religię oraz światopogląd): wtorki i czwartki w godzinach od 9-15.00, w siedzibie SIP, Al. 3-go Maja 12, lok. 510.
  Zapisy na dyżury: tel. (22) 621 51 65 lub e-mail: maszprawo@interwencjaprawna.pl

 

ZESPÓŁ POMOCY PRAWNEJ

przy FEDERACJI na rzecz KOBIET I PLANOWANIA RODZINY. Zespół udziela pomocy prawnej w wybranych sprawach z zakresu praw reprodukcyjnych, w tym w sprawach:

 • z zakresu praw pacjenta (prawa do świadczeń, do dokumentacji medycznej, do intymności i godności, do poszanowania życia prywatnego, do informacji);
 • wadliwego wykonywania zawodu przez lekarzy (nadużywania klauzuli sumienia, łamania praw pacjenta);
 • naruszeń dóbr osobistych w systemie opieki zdrowotnej.

 

Pomoc prawna udzielana jest:

 • telefonicznie: dyżury prawniczki w Telefonie Zaufania w każdy wtorek i czwartek w godz. 16-20.00 pod numerem (22) 635 93 92
 • poprzez e-mail: prawniczka@federa.org.pl

 

FUNDACJA FEMINOTEKA

 • ul. Warecka 8/91
  00-040 Warszawa
  faks: (22) 826 83 05
  tel. w sprawie programu antyprzemocowego: (22) 392 94 75 (Joanna Piotrowska, prezeska fundacji)
 • Telefon interwencyjny dla kobiet doświadczających przemocy: 0-789 30 65 66 (od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 – 19.00; bezpłatne porady prawne i psychologiczne)

Więcej informacji nt. kampanii antyprzemocowej, w której Feminoteka jest partnerką AVON -> tutaj

 

TOWARZYSTWO INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

 • ul.Krakowska 19 (I piętro)
  31-062 Kraków
  tel. (12) 431-15-59
  e-mail: againsthate@poczta.onet.pl, crisisintervention@free.ngo.pl