NIE dla molestowania w przestrzeni publicznej

Przeciw molestowaniu

Autorka: Agnieszka Biela.
data publikacji: 02.04.2017

 

Dziś rozpoczyna się siódma edycja Międzynarodowego Tygodnia Przeciwdziałania Molestowaniu w Przestrzeni Publicznej. Po raz kolejny wspólnie z aktywistkami i aktywistami na całym świecie mówimy NIE dla molestowania. Zapraszamy Was do włączenia się do działań na rzecz bezpiecznej przestrzeni publicznej dla wszystkich!
Co możesz zrobić?

Chcesz włączyć się w działania w ramach Tygodnia Przeciwdziałania Molestowaniu w Przestrzeni Publicznej? Oto co możesz zrobić.

 • Podziel się swoją historią na naszej stronie: https://polska.ihollaback.org/share-your-story/ Dzieląc się swoją historią wychodzisz z roli ofiary, przejmując kontrolę nad sytuacją. Przekształcasz też swoje samotne doświadczenie w coś więcej: stajesz się częścią ruchu, który walczy z molestowaniem i którego celem jest wyrugowanie tego zjawiska z naszej przestrzeni publicznej! Dzieląc się swoją historią z nami stajesz się częścią wspólnoty, która Cię wspiera i zmieniasz sposób w jaki ludzie mówią o molestowaniu i rozumieją to zjawisko.
  Zapewniamy Cię, że Hollaback! Polska to bezpieczna przestrzeń dla osób opowiadających o swoim doświadczeniu molestowania. Wierzymy Ci i nie oceniamy. Komentarze na naszej stronie i fanpage i wydarzeniach podlegają polityce komentowania.
  Jeżeli chcesz także dać innej osobie znak, że ją wspierasz, możesz to zrobić klikając na przycisk “Jestem z Tobą”, umieszczony obok każdej z opublikowanych historii.
 • Dołącz do wydarzenia na Facebooku i opublikuj swoje zdjęcie z kartką “NIE dla molestowania w przestrzeni publicznej #STOPmolestowaniu #endSH @HollabackPolska”
 • Pomóż nam dotrzeć do innych osób – zaproś na wydarzenie swoje znajome_ swoich znajomych. Dzięki temu więcej osób dowie się o naszych wspólnych działaniach. Możesz także “polubić” nasz fanpage i wspierać działania Hollaback! Polska na dłużej.
 • Udostępniaj nasze grafiki informacyjne – dzięki temu upowszechniasz informacje o tym, czym jest molestowanie w przestrzeni publicznej.
 • Jeśli podejmujesz lub chcesz podjąć jakieś działania przeciwko molestowaniu w przestrzeni publicznej – zorganizować akcję, happening, napisałaś_eś artykuł na ten temat – daj nam znać na [email protected], byśmy mogły powiadomić o tym innych na naszych stronach!
 • Jesteś dziennikarką_dziennikarzem i chcesz stworzyć rzetelny materiał na temat Tygodnia Przeciwdziałania Molestowaniu w Przestrzeni Publicznej? Skontaktuj się z nami przez [email protected]!

 

Czym jest molestowanie w przestrzeni publicznej?

W ramach Tygodnia Przeciwdziałania Molestowaniu w Przestrzeni Publicznej 2017 Hollaback! Polska będzie prowadzić  w mediach społecznościowych kampanię informacyjną dotyczącą zjawiska molestowania w przestrzeni publicznej.

NIE dla molestowaniaJak definiujemy molestowanie w przestrzeni publicznej?

 • słowa, gesty i inne zachowania, narzucane obcej osobie w przestrzeni publicznej (np. na ulicy, w środkach transportu publicznego, budynkach użyteczności publicznej), które są z punktu widzenia adresatki_adresata tych zachowań niechciane i zazwyczaj budzą w tej osobie negatywne emocje
 • zachowania te mają charakter seksualny lub odnoszą się do rzeczywistej lub domniemywanej przez nadawcę płci, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej lub ekspresji seksualności adresatki_adresata
 • zachowania te mają charakter przemocowy (są celowe i związane z wykorzystaniem przewagi siły fizycznej lub władzy) i najczęściej kierowane są do osób należących do tzw. grup mniejszościowych (kobiety, osoby identyfikujące się jako LGBTQ).
  Podobnych do molestowania zachowań doświadczają w przestrzeni publicznej również osoby należące do mniejszości etnicznych/rasowych lub religijnych, klasowych, z niepełnosprawnością itp. Zjawiska te mogą się ze sobą krzyżować, np. osoba należąca do mniejszości etnicznej może doświadczać przemocy seksualnej.

 

Czemu służy molestowanie?

To, co jest istotną cechą molestowania, to fakt, że jest ono formą dyskryminacji ze względu na płeć. Choć nie jest definiowane w polskim prawie jako osobne zjawisko, to podobnie jak molestowanie w miejscu pracy jego “celem lub skutkiem jest naruszenie godności (..), w szczególności stworzenie (..) zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery” (taka definicja molestowania w miejscu pracy pojawia się w kodeksie pracy, art.183a §6 pkt 2). Molestowanie sprawia, że osoby go doświadczające nie czują się bezpiecznie we wspólnej przestrzeni, unikają niektórych miejsc, zmieniają swój sposób ubierania się, poruszania po mieście, godziny wychodzenia z domu, towarzystwo, w którym przebywają. Czasem funkcjonują w ciągłym lęku przed kolejną zaczepką, komentarzem, niechcianym dotykiem. Na poziomie społecznym molestowanie służy zatem ograniczaniu dostępu do przestrzeni publicznej osobom mniej uprzywilejowanym: przede wszystkim kobietom i osobom LGBTQ. Molestowanie jest w związku z tym odzwierciedleniem patriarchalnym relacji społecznych i służy utrzymywaniu takiego status quo.

Jak przeciwdziałać?

Aby wyrugować zjawisko molestowania w przestrzeni publicznej nie wystarczy samo piętnowanie tego typu zachowań – potrzebne jest oddziaływanie także na jego źródła. Dlatego jako społeczeństwo musimy podjąć 3 ważne kroki:

 • Tworzyć kobietom i innym osobom doświadczającym molestowania przestrzeń do mówienia o swoich doświadczeniach. Dawać im szansę odzyskania kontroli nad tego typu sytuacjami oraz uzyskanie wsparcia.
 • Zmieniać patriarchalne relacje społeczne, które tworzą wzorzec traktowania kobiet i osób LGBTQ jako mniej uprzywilejowanych, posiadających mniejsze prawa do bezpiecznego korzystania z przestrzeni publicznej.
 • Wspierać tworzenie przyjaznych przestrzeni publicznych poprzez wzmacnianie świadkiń_świadków, by reagowały_li na przypadki molestowania, mówić stanowcze NIE wszystkim formom przemocy wobec kobiet i tzw. grup mniejszościowych, a także bagatelizowaniu lub propagowaniu takiej przemocy.