Historia ruchu

Hollaback! to międzynarodowy ruch przeciwko molestowaniu w przestrzeni publicznej w którym kobiety i mężczyźni z całego świata, wykorzystując mobilną technologię mówią NIE molestowaniu. Inicjatywa urodziła się w 2005 r. w Nowym Jorku, w USA. Od 2010 r. inicjatorka ruchu Emily May prowadzi Hollaback! już jako organizację non-profit.

 

Pokolenie Hollaback! rośnie w siłę.

Liderki i liderzy kontynuują dzieło Emily w swoich krajach, miastach, społecznościach lokalnych, w ramach globalnego ruchu  NIE dla molestowania w przestrzeni publicznejOd 2010 r. Hollaback! przeszkoliło blisko 300 liderek i liderów w 79 miastach, 26 krajach i 12 różnych językach na całym świecie. Wszyscy pracujemy tu społecznie, jako woluntariusze i wolontariuszki. Jesteśmy zwykłymi ludźmi, przeważnie z żadnym, albo minimalnym dostępem do tradycyjnie rozumianej władzy. A mimo to wierzymy, że pokolenie Hollaback! ma siłę!

 

Historia Hollaback!  

Zanim ruch Hollaback! przekształcił się w organizację non-profit wsparcie dla kolejnych stron  Hollaback! ograniczało się do 25-stronicowego pakietu startowego. W maju 2010 r. okazało się, że z 20 nowo powstałych stron Hollaback! tylko trzy pozostały aktywne. Emily May doszła do wniosku, że wsparcie dla nowych liderów i liderek musi obejmować cykl szkoleń i pomoc technologiczną. Nowojorski zespół stworzył model działania opierając się na tym co jest siłą Hollaback! – lokalnych liderach i liderkach, czyli ludziach, którzy najlepiej znają specyfikę swoich miejscowości i krajów, jednocześnie gwarantując im niezbędne wsparcie.  Od stycznia 2011 r. nowi liderzy biorą udział w rozszerzonej trzymiesięcznej procedurze startowej. W toku przygotowań nowi liderzy mają możliwość kontaktowania się ze sobą i z innymi zespołami Hollaback!, wspólnie organizują wydarzenia promujące start Hollaback! w swoich miastach i krajach, a także poszukują partnerów w społeczności lokalnej oraz wśród mediów.

 

Pokolenie Hollaback! twierdzi, że żadna przemoc związana z płcią nie jest akceptowalna i tworzy świat, w którym mamy nie tylko możliwość wyboru ale – co najważniejsze – możliwość reagowania.