Nasz zespół

GRETA GOBER – założycielka ruchu Hollaback! w Polsce. Liderka ruchu w latach 2012 – 2018.

 

Dr nauk humanistycznych, badaczka mediów, feministka. Akademicki rok 2011-2012, dzięki stypendium Fulbrighta spędziła na Uniwersytecie Kalifornijskim, w Berkeley, gdzie m.in. poznała Emily May i dowiedziała się o istnieniu ruchu Hollaback! Po powrocie do Polski wraz z Joanna Roszak uruchomiły oddział Hollaback! w Polsce. Przeprowadziły też pierwsze badania na temat skali molestowania w przestrzeni publicznej w Polsce. Członkini zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Kobiet w Radiu i Telewizji (IAWRT) oraz członkini Globalnego Sojuszu na Rzecz Równości w Mediach (GAMAG – Global Alliance on Media and Gender).

 

 

 

 

AGNIESZKA BIELA – liderka ruchu Hollaback! w Polsce w latach 2013 – 2018

Liderka zespołu Hollaback! Polska w latach 2013-18. Psycholożka i trenerka. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim, i Studium Pedagogiczne UJ, jest absolwentką Szkoły Trenerów „BAZA” oraz Akademii Treningu WenDo – upełnomocnienie przeciwko przemocy ze względu na płeć. Jako trenerka psychoedukacyjna wspiera projekty edukacyjne, rozwojowe i profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. W 2015 r. zainicjowała polską odsłonę projektu Bańki Ponad Granicami, na rzecz edukacji bezpiecznej dla dziewczynek, a w 2017 r. z ramienia fundacji Autonomia koordynowała działania w ramach międzynarodowej kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. Od 2016 r. wspiera kobiety i dziewczęta jako trenerka WenDo – metody asertywności i samoobrony dla kobiet, opartej na modelu upełnomocnienia.

 

 

 

JOANNA ROSZAK – założycielka ruchu Hollaback! w Polsce. Liderka ruchu w latach 2012 – 2014.

Dr psychologii, adiunkt na Wydziale Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, gdzie uczy studentki i studentów rozmaitych przydatnych przedmiotów, takich jak prowadzenie badań czy psychologia społeczna. Zawodowo i badawczo interesuje się stereotypami kobiecości i męskości, przemocą związaną z płcią, a także (ostatnio) przemianami rodziny w dzisiejszym świecie. Doktorat z tematyki genderowej – charakter i przyczyny ocen osób niezgodnych ze stereotypami płci. Prywatnie interesuje się mniej więcej tym samym, co zawodowo, a oprócz tego bardzo ważne są w jej życiu  zwierzęta. Na stanie pies i cztery fretki. Lubi czytać to i owo, chodzić na spacery z rodziną, pływać kajakiem i podróżować. Od czasu do czasu coś sfotografuje lub narysuje. Określa się jako egalitarystka, co w wolnym tłumaczeniu na ludzki oznacza feministkę. W ruchu Hollaback! działała aktywnie do końca 2014 r.