Ruch Hollaback!

Hollaback! to międzynarodowy ruch przeciwko molestowaniu w przestrzeni publicznej (street harassment), w którym kobiety i mężczyźni z całego świata, wykorzystując mobilną technologię mówią NIE molestowaniu.

 

Molestowanie w miejscach publicznych jest jedną z najbardziej wszechobecnych form przemocy związanej z płcią (gender-based violence). Pomimo tego zjawisko to pozostaje w dużej mierze nierozpoznane, tak przez społeczeństwo, jak przez system prawny. Przypadki molestowania w przestrzeni publicznej nie tylko są rzadko zgłaszane, ale – co gorsza – są one kulturowo akceptowane. Jednak my, pokolenie Hollaback!, tego nie akceptujemy. Mówimy Hola! STOP molestowaniu w przestrzeni publicznej!

Jeżeli chodzi o dom, czy pracę, istnieje prawo, które pozwala na karanie molestowania seksualnego. Jednak na ulicy, czy w tramwaju – wszystko jest możliwe. Różnica ta nie wynika z tego, że molestowanie w miejscu publicznym jest mniej bolesne dla ofiary. Powodem jest tu brak odpowiednich rozwiązań prawnych. Na szczęście teraz sytuacja się zmienia. Rozwój mobilnych technologii daje nam bezprecedensową szansę by nie tylko zwrócić uwagę społeczeństwa na problem molestowania w przestrzeni publicznej, ale raz na zawsze zakończyć ten proceder.

 

Pokolenie Hollaback! twierdzi, że żadna przemoc związana z płcią nie jest akceptowalna i tworzy świat, w którym mamy nie tylko możliwość wyboru ale – co najważniejsze – możliwość reagowania!