Skala molestowania

Kto i kogo molestuje?

Autorka: Agnieszka Biela.
data publikacji: 03.04.2017

 

Ruch Hollaback! działa w Polsce już prawie pięć lat. W tym czasie przeprowadziłyśmy dwa badania dotyczące skali zjawiska molestowania w przestrzeni publicznej w naszym kraju: autorskie badanie dr Grety Gober i dr Joanny Roszak w 2012 r. oraz zebranie danych do badań prof. Livingstone z Cornell University w 2015 r. W tym czasie w różnych krajach na świecie prowadzone były równoległe badania w tej samej tematyce (np. badanie amerykańskiej organizacji Stop Street Harassment). Dane uzyskane ze wszystkich tych badań są spójne i jednocześnie przerażające. Skala molestowania w przestrzeni publicznej jest ogromna.

Przynajmniej 85% kobiet w Polsce doświadczyło co najmniej raz w życiu molestowania w przestrzeni publicznej.

Wśród mężczyzn odsetek osób doświadczających molestowania wyniósł prawie połowę mniej – 44%.

W 98% przypadków to mężczyzna jest sprawcą molestowania wobec kobiety.

Wbrew stereotypowym opiniom, nie jest to zjawisko zmienne kulturowo. Dane dotyczące molestowania w innych krajach wyglądają podobnie do Polski. Molestowanie występuje na wszystkich kontynentach, w krajach z różnymi dominującymi religiami. Molestują i są molestowane osoby o różnym kolorze skóry i pochodzeniu etnicznym. Osoby doświadczające molestowania deklarują konsekwentnie swoje negatywne emocje z tym związane, niezależnie od kulturowych uwarunkowań, takich jak stopień dystansu między ludźmi w przestrzeni publicznej lub sposób nawiązywania relacji (wbrew obiegowym opiniom o tym, że w krajach, gdzie ludzie są na siebie bardziej otwarci niż w Polsce, na przykład we Włoszech, ten problem nie istnieje).

Do tej pory dostrzegłyśmy w tym zakresie tylko dwie zależności. Po pierwsze, molestowanie występuje częściej tam, gdzie pojawia się większe zagęszczenie ludności (czyli w większych miastach, np. w Nowym Jorku), co wydaje się uzasadnione – w większych skupiskach ludzi sprawcom łatwiej o anonimowość. Po drugie, problem molestowania jest tym bardziej nasilony im bardziej patriarchalne jest dane społeczeństwo. Wiąże się to wprost z tym, o czym pisałam wczoraj – molestowanie w przestrzeni publicznej jest formą dyskryminacji ze względu na płeć i stanowi narzędzie opresji wobec kobiet, a także osób identyfikujących się jako LGBTQ.

anti SH week2Częste w ostatnim czasie głosy o tym jakoby molestowanie i ogólnie przemoc seksualna wobec kobiet w Europie wiązały się wyłącznie z imigrantami z krajów arabskich i/lub wyznających islam należy zatem traktować jako wyraz antyuchodźczej i islamofobicznej nagonki (polecamy nasz komentarz do medialnych relacji dotyczących sylwestrowej nocy 2015/16 w Kolonii), a także patriarchalną metodę na zamykanie ust kobietom, które chcą opowiedzieć o swoich rzeczywistych doświadczeniach i upomnieć o bezpieczną przestrzeń publiczną.


Raporty z badań dotyczących molestowania znajdziesz w naszych zasobach.


Trwa Międzynarodowy Tydzień Przeciwdziałania Molestowaniu w Przestrzeni Publicznej. Wspólnie z aktywistkami i aktywistami na całym świecie mówimy NIE dla molestowania. Zapraszamy Was do włączenia się do działań na rzecz bezpiecznej przestrzeni publicznej dla wszystkich! Tutaj dowiesz się jak możesz się włączyć.