Zasoby

Tu znajdziesz zebrane przez nas zasoby merytoryczne dotyczące problematyki molestowania w przestrzeni publicznej i innych form przemocy. Podzielone są na kilka kategorii:

  • Molestowanie a prawo – polskie regulacje prawne dotyczące molestowania i stalkingu
  • Statystyki i publikacje – krajowe i międzynarodowe dane statystyczne oraz raporty i publikacje pokonferencyjne
  • Hollaback! Graficznie – infografiki, zdjęcia, komiksy, ulotki przygotowane lub zaadaptowane/przetłumaczone przez  zespół Hollaback! Graficznie
  • Książki – polecana przez nas literatura dotycząca różnych form przemocy wobec kobiet
  • Magazyn Hollaback! – wywiady przeprowadzone przez Hollaback! z ekspert(k)ami różnych dziedzin