Książki

“Paradoks macho. Dlaczego niektórzy mężczyźni nienawidzą kobiet i co wszyscy mężczyźni mogą z tym zrobić” (2012) Jason Katz

To książka o męskiej przemocy wobec kobiet, napisana z punktu widzenia mężczyzny. Mężczyźni są sprawcami znacznej części aktów przemocy, nie znaczy to jednak, że większość mężczyzn stosuje przemoc. Ale jak twierdzi Katz, wszyscy faceci muszą zrozumieć,  że przemoc wobec kobiet stanowi problem mężczyzn.

 

 

“Poradnik dla kobiet ofiar przemocy. Metody wykrywania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (2011) Consuelo Barrea

Książka jest poradnikiem dla kobiet będących ofiarami przemocy oraz dla osób, które chciałyby takim kobietom pomagać. Omówione są tu również przyczynach przemocy wobec kobiet oraz braku skutecznych sposobów przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

 

 

 

“Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komentarz“ (2011) Sylwia Spurek

Pierwszy komentarz do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Omawia zarówno samą ustawę wraz z historią jej powstania, istotę zjawiska przemocy, jak i międzynarodowe oraz krajowe akty prawne poświęcone przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

 

 

“Napastowanie seksualne. Głupia zabawa czy poważna sprawa?” (2010) Anna Wołosik, współpraca Ewa Majewska

Książka o seksualnej agresji i przemocy wśród uczniów, zjawiska uznawanego w wielu krajach za społeczny problem. Odpowiada m.in na pytania, co mogą zrobić dorośli i uczniowie, by do napastowania seksualnego w szkole nie dochodziło, a także co robić w sytuacjach, gdy do takiego napastowania już dojdzie dojdzie.

 

 

“Śmiało przez życie. Asertywność dla kobiet” (2008) Katarzyna Starowicz, Jarosław Starowicz

 

Poradnik o zachowaniach asertywnych, ich genezę, możliwości i techniki rozwijania umiejętności obrony swoich praw w sytuacjach społecznych i osobistych. Głównym adresatem książki są kobiety, które dla własnego dobra chcą dziś jasno i głośno wyrażać swoje zdanie i dbać o swoje interesy.

 

 

“Różne spojrzenia na przemoc” (2008) (red.) Renata Szczepanik, Renata Wawrzyniak

Wzrost wiedzy na temat przemocy, a także rozwój instytucji zorientowanych na ochronę praw człowieka powoduje możliwość nowej kategoryzacji zjawiska i tworzenia rozmaitych klasyfikacji. Identyfikowane i opisywane są nowe jej odmiany (np. mobbing, molestowanie seksualne), a także wskazywane potencjalne źródła (np. w teoriach feministycznych) i przestrzenie (np. w miejscu pracy).

 

 

“Przemoc wobec kobiet w Polsce. Aspekty prawnokryminologiczne” (2007) Beata Gruszczyńska

W książce m.in rezultaty badania nad przemocą wobec kobiet w Polsce zrealizowanego w ramach International Violence Against Woman Survey,  w tym: oszacowanie rozmiarów przemocy doświadczanej przez kobiety, społeczno – demograficzną charakterystykę ofiar, profil sprawców, analizę reakcji policji na zgłoszoną przemoc.

 

 

“Czarna księga kobiet” (2007) (red.) Christine Ockrent; współpraca Sandrine Treiner; przeł. Katarzyna Bartkiewicz

Zbiór artykułów, raportów, świadectw międzynarodowego zespołu autorek/autorów na temat sytuacji kobiet we współczesnym świecie.Polskie wydanie uzupełniono o teksty m.in. Magdaleny Środy, Wandy Nowickiej i Małgorzaty Fuszary poświęcone sytuacji kobiet w Polsce.