Statystyki i publikacje

WYNIKI BADAŃ dotyczących molestowania seksualnego:

Dane z Polski:

Dane ze  świata:

 

PUBLIKACJE I MATERIAŁY INFORMACYJNE na temat przemocy seksualnej:

Polska Karta Praw Ofiary, Ministerstwo Sprawiedliwości (październik 1999 r.)

Z przedmowy Ministry Sprawiedliwości Hanny Suchockiej:

Dążąc do poprawienia sytuacji pokrzywdzonych Ministerstwo Sprawiedliwości – we współpracy z instytucjami i organizacjami rządowymi i pozarządowymi – przygotowało KARTĘ PRAW OFIARY.

Karta praw ofiary  powołuje się na zagwarantowaną w Konstytucji przyrodzoną i niezbywalną godność człowieka i obywatela, będącą źródłem jego wolności i praw, które władze publiczne mają obowiązek szanować i chronić oraz fakt, iż Rzeczpospolita Polska jest państwem  prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, w którym każdy ma obowiązek przestrzegania prawa, a także zalecenia wypracowane przez międzynarodową społeczność kształtujące politykę postępowania z ofiarami przestępstw.

W ostatnim czasie katalog praw pokrzywdzonego uległ znacznemu poszerzeniu. Wiedza o tym jest jednak niewystarczająca, a praktyka odbiega od zasad określonych w obowiązujących przepisach. A przecież chodzi o to, aby uprawnienia ofiary były przestrzegane w praktyce, a nie pozostawały martwymi zapisami ustawowymi.

Karta jest zatem zestawieniem obowiązujących praw przysługujących ofiarom przestępstw wraz z instrukcją, konkretnie czego i od kogo ofiary przestępstw mogą się domagać. Karta ma stanowić pomoc dla każdego pokrzywdzonego w sytuacji, gdy jego prawa nie są respektowane oraz   przypominać policjantom, prokuratorom i sędziom, że dążąc do zebrania materiału dowodowego oraz ustalenia i osądzenia faktycznych sprawców przestępstw nie mogą zapominać o szczególnej  sytuacji pokrzywdzonego.

Treść karty do pobrania -> Polska Karta Praw Ofiary

 

 

Nie zgadzam się na przemoc. Aktywizacja młodzieży w zakresie przeciwdziałania przemocy seksualnej i wiktymizacji

NowNie zgadzam się na przemoc (Ponton 2013)a publikacja Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton, dotycząca przeciwdziałania przemocy seksualnej, przeznaczona dla osób pracujących z młodzieżą. Zawiera poradnik oraz gotowe scenariusze zajęć.

Link do publikacji -> tutaj

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo kobiet na imprezach masowych. Komunikat z badań. Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!”Agnieszka Kaim. 

Badanie ankietowe online na temat bezpieczeństwa kobiet na imprezach masowych zostało przeprowadzone przez Instytut Kultury Miejskiej i Fundację Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!” w dniach 31 października – 17 listopada 2012 roku.

Komunikat z badań do pobrania -> tutaj 

 

 

W drodze do Unii Europejskiej. Przewodniczka nie tylko dla kobiet.

Publikacja, której celem jest przedstawienie informacji na temat sytuacji prawnej i faktycznej kobiet w Unii Europejskiej i trzech krajach Europy Środkowej: w Czechach, Słowacji i Polsce. Publikacja wydana przez Fundację im. Heinricha Bölla, organizacje partnerskie: Aspekt, Gender Studies, Fundacja Kobieca eFKa, PSF Centrum Kobiet.

Do pobrania -> tutaj

 

 

 

 

“Dość milczenia. Problem gwałtu w Polsce.” Fundacja Feminoteka (2011). Joanna Piotrowska, Alina Synakiewicz. 

Wyniki badania jakościowego fundacji Feminoteka przeprowadzonego z ofiarami gwałtów oraz z osobami, które z nimi pracują: policjantami, ginekologami, pracownikami organizacji pomocowych. Wszystkich pytano o opinie, gdzie i jakiej pomocy kobieta może oczekiwać oraz jakie przysługują jej prawa.
Do pobrania -> tutaj

 

 

 

„Niemoralne propozycje. Molestowanie seksualne w miejscu pracy” (2008). Fundacja Feminoteka.

8 grudnia 2007 roku w Warszawie odbyła się konferencja: „Niemoralne propozycje. Mobbing i molestowanie seksualne na rynku pracy”, przygotowana przez Feminotekę w ramach projektu Gender Index. Niniejsza publikacja zawiera teksty z materiałów konferencyjnych.

Do pobrania -> tutaj

 

 

“Przeciwdziałanie przemocy przemocy seksualnej wobec dziewcząt”. Fundacja Feminoteka (2008). Redakcja: Beata Stępień, Alina Synakiewicz.

Poradnik dla nauczycielek i nauczycieli dotyczący przeciwdziałania przemocy i przemocy seksualnej wobec dziewcząt. Teksty ekspertek, wywiad z seksuologiem i seksuolożką, porady prawne.
Do pobrania -> tutaj